Samen naar zorgvastgoed van morgen

Onze visie

Zorgenoten brengt twee partners samen die gegarandeerde prestaties leveren op het gebied van energiebesparing, onderhoudskosten, bouwkosten, kwaliteit en comfort. Daarbij vormen we voor u één aanspreekpunt en bieden u zo de mogelijkheid om de focus op uw kerntaak te houden. Samen naar zorgvastgoed van morgen.  

Waarom?

Wij geloven dat slimme, gezonde en duurzame gebouwen in grote mate bijdragen aan het kunnen verlenen van de beste zorg. Een groot gedeelte van het zorgvastgoed kan die bepalende rol momenteel echter niet goed vervullen.

Lees verder

Hoe?

Wij zijn ervan overtuigd dat de beste oplossingen alleen kunnen worden gecreëerd door gelijkwaardige samenwerking, als échte genoten. Alleen dan kun je steeds het optimum blijven vinden tussen kosten, opbrengsten en kwaliteit.

Lees verder

Onze oplossingen

Oplossing Grip

GRIP

Sturen op energiekosten, optimaliseren van het klimaat en organiseren van onderhoud.

Oplossing Slim

SLIM

Verlagen van exploitatielasten, creëren van meer kostenzekerheid en lokale energieopwekking.
 

Oplossing Warm

WARM

Isolatie van de verouderde gebouwschil, het comfort verhogen en de energievraag aanzienlijk verlagen.
 

Oplossing Fit

FIT

De continuïteit van uw zorggebouw waarborgen door deze samen volledig toekomstbestendig te maken.

Voorbeeldcase

Amstelring

Eind 2013 startte zorgcoöperatie Amstelring uit Amsterdam een concurrentiegerichte dialoog om ‘nul-op-de-meter’ te realiseren voor haar zorglocaties. Met als belangrijke drijfveer: meer geld voor handen aan het bed. De Zorgenoten-partners, samen met installateur Roodenburg, verenigd in een consortium, won de dialoog onder meer omdat we goed begrijpen waar het Amstelring om gaat: op de langere termijn overleven als zorgcoöperatie, met de kwalitatief beste én meest energiezuinige zorg- en verpleegomgeving voor cliënten en personeel. Ook werd de oplossing als meest innovatief gezien, waarmee deze meteen voldeed aan de doelstelling om een voorbeeldproject voor de Nederlandse zorgsector te...

 

Bekijk voorbeeld    Alle voorbeelden

Ook samen in gesprek?

Bel 010 750 2951 of stuur een
e-mail via ons contactformulier

 

Contact
 

Nieuws

Vervolginterview Weekblad Elsevier

In de onafhankelijke bijlage bij het Weekblad Elsevier over Milieu en Klimaatverandering van Pulse Media Group B.V. staat een interview van zorgenoot Kai Vonk met als titel 'Samen werken aan duurzaam zorgvastgoed’. Dit is een vervolg op een eerder interview in de bijlage van juni 2017 over gespecialiseerde woonvormen. Er wordt in dit interview ingegaan op de eerste gemakkelijk te nemen stappen. #Samenwaarmaken

Bekijk hier ...

 

Lees verder    Nieuwsarchief

Samen bereik je meer

Een nieuw perspectief op energie

Eneco positioneert zichzelf in deze samenwerking als regisseur die alles overziet en eindverantwoordelijkheid draagt voor het resultaat. Slimme en duurzame gebouwen dragen bij aan het welbevinden van de gebouwgebruikers. Kijkende naar de uitdagingen waar de zorg voor staat, dan geloven wij dat onze transitie goed past bij waar de zorg naartoe beweegt. 

Meer over Eneco
 

Samen kunnen we het verschil maken

Wij geloven dat we als aannemer naast onze klanten behoren te staan, waarbij we technisch advies geven over diverse mogelijkheden en de bijbehorende consequenties. We zijn vervolgens in staat de volledige voorbereidingen en de werkzaamheden uit te voeren. Dura Vermeer zet daarbij in op de gehele levensduur van het gebouw. 

Meer over Dura Vermeer
  • Aantoonbaar van waarde voor uw vastgoed- en zorgexploitatie.
  • Wij vinden dat ieder mens goede zorg verdient.
  • Oplossingen door écht samen te werken.
  • Alleen samen creëren we het zorgvastgoed van morgen.