FIT

Uw verouderde zorggebouw voldoet niet meer aan de behoeften van uw bewoners en medewerkers. U wilt het klaarmaken voor de toekomst en zoekt:

 • Een oplossing die past bij uw strategisch vastgoedplan.
 • Een toekomst- en levensloopbestendig gebouw met de benodigde flexibiliteit.
 • Een verbeterde uitstraling van het gebouw.
 • Maximale waardevorming met uw zorglocatie.
 • Voorspelbare exploitatielasten.
 • Ontzorging op het vlak van onderhoud.

Bekijk de voorbeeldcase Amstelring (pdf)

 

Toekomstbestendig

Toekomstbestendig

Is er nog geen strategisch vastgoed- en huisvestingsplan beschikbaar? Dan stellen we dat samen met u op en bepalen we hoe we er invulling aan gaan geven. Verduurzaming en functionele aanpassingen gaan hierbij hand in hand. Zo kunnen we:

 • een verzorgingshuis transformeren naar intensievere verpleging;
 • 2-bedkamers tot 1-bedkamers verbouwen;
 • helpen met herontwikkeling of herbestemming naar andere functies;
 • ondersteunen bij het afstoten van vastgoed;

ondersteunende functies toevoegen zoals fysiotherapieruimten of een apotheek.

Bij de oplossing FIT passen we meteen ook al onze andere oplossingen toe: GRIP, SLIM en WARM

SLIM

Garanties op prestaties

We blijven langdurig betrokken door garanties te geven op energiebesparing, onderhoudskosten en comfort. Als u wilt verzorgen we een deel van de benodigde investeringen. U kunt rekenen op een gezonde exploitatie van uw gebouwen. Zo leveren we graag een bijdrage aan betere zorg.

 

 

Nieuwbouw

FIT is ook uitermate geschikt voor uw nieuwbouwambities. Ons nieuwbouwconcept levert flexibiliteit en maatwerk op een solide basis, onder meer afgestemd op het type zorgvraag, de wensen van uw medewerkers, uw regio en gebouwspecifieke eisen. Tijdens het gebruik is het gebouw eenvoudig aanpasbaar, waardoor u kunt blijven inspelen op de behoeften van cliënten. Duurzame installaties, energieopwekking en monitoring kunnen we erin meenemen. Net als garanties op comfort, energievolumes en onderhoudskosten.

Hoe doen we dit?

Onderstaande stappen, die we gezamenlijk volgen, gelden voor al onze oplossingen. Hoe complexer het project, des te meer activiteiten ermee gemoeid zijn.

 

Ambities bepalen

- Kennismaken en luisteren
- Scope bepalen
- Gezamenlijk traject uitstippelen

 

Kansen zien

- Informatie uitwisselen en locatiebezoek
- Haalbaarheidsonderzoek
- Indicatieve Business Case


 

Details

- Detailuitwerking
- Subsidies en vergunningen
- Onafhankelijke controle
- Finale Business Case en contract

 

 
Uitvoering

- Gezamenlijke kick-off
- Opstellen bouwplanning
- Realisatie werkzaamheden met minimale overlast

 

Service & beheer

- Service en onderhoud
- Blijvend sturen op comfort en energieverbruik
- Garanties op prestaties

 

 

Wat levert FIT op?

 

 • Energiebesparing
 • Kwaliteit van onderhoud
 • Kostenzekerheid
 • Comfort
 • Toekomstbestendig
 • Voldoen aan regelgeving

Snel naar

 

Alle oplossingen

 

Ook samen in gesprek?

Bel 010 750 2951 of stuur een
email via ons contactformulier:

Contact