GRIP

U wilt uw gebouw(en) graag optimaliseren, zónder fysieke aanpassingen? Zorg dan dat u:

 • Inzicht heeft in:
  - het energieverbruik van uw gebouwen;
  - het comfort van het binnenklimaat;
  - de juiste werking van uw installaties;
  - de inrichting van uw technisch onderhoud;
  - de huidige kosten van het onderhoud. 
 • Laagdrempelig start met energiebesparing en het comfort in uw gebouwen verbetert.
 • Voldoet aan de Europese Energy Efficiency Directive (EED) en het activiteitenbesluit.
 • Uw onderhoudswerkzaamheden anders of beter organiseert.

 

Zorgenoten

Daarbij is GRIP ideaal voor u. Met onze speciale software krijgt u direct het juiste inzicht. We lezen energiemeters uit, plaatsen sensoren in uw gebouwen en koppelen ze aan uw gebouwbeheerssystemen. Zo kunnen we uw installaties en energievoorziening optimaliseren. Uw winst: een beter comfort en een energiekostenbesparing die we onderling verdelen.

Download de infosheet: "De oplossing GRIP op één A4"

 

Licht

Sturen op energiekosten en optimaliseren van het klimaat

Brandt uw verlichting onnodig of staat de koeling aan als u warmte wenst? Via een overzichtelijk dashboard en periodieke rapportages kunt u dit eenvoudig voorkomen! In één oogopslag ziet u de gebouwprestaties en hoeveel u al heeft bespaard. Wij optimaliseren uw gebouwbeheer altijd in goed overleg met uw technisch beheerder en de installateur.  

Onderhoudsmonteur

Het organiseren van onderhoud

U kunt onze expertise ook inzetten om uw technisch onderhoud beter te organiseren en mede vorm te geven. Om te zien hoe u uw onderhoudswerkzaamheden nu organiseert en wat ze kosten, praten we eerst met u en uw medewerkers. Vervolgens kunnen we:

 • helpen bij uw strategische keuzes over onderhoud;
 • inzicht geven in toekomstige onderhoudskosten;
 • uw onderhoud helpen organiseren en uitvoeren;
 • bepaalde gebouwonderdelen op een afgesproken kwaliteitsniveau houden.  

Hoe doen we dit?

Onderstaande stappen, die we gezamenlijk volgen, gelden voor al onze oplossingen. Hoe complexer het project, des te meer activiteiten ermee gemoeid zijn.

 

Ambities bepalen

- Kennismaken en luisteren
- Scope bepalen
- Gezamenlijk traject uitstippelen

 

Kansen zien

- Informatie uitwisselen en locatiebezoek
- Haalbaarheidsonderzoek
- Indicatieve Business Case


 

Details

- Detailuitwerking
- Subsidies en vergunningen
- Onafhankelijke controle
- Finale Business Case en contract

 

 
Uitvoering

- Gezamenlijke kick-off
- Opstellen bouwplanning
- Realisatie werkzaamheden met minimale overlast

 

Service & beheer

- Service en onderhoud
- Blijvend sturen op comfort en energieverbruik
- Garanties op prestaties

 

 

Wat levert GRIP op?

 

 • Energiebesparing
 • Kwaliteit van onderhoud
 • Kostenzekerheid
 • Comfort
 • Voldoen aan regelgeving

Snel naar

 

Alle oplossingen

 

Ook samen in gesprek?

Bel 010 750 2951 of stuur een
email via ons contactformulier:

Contact