SLIM

Bepaalde installaties in uw gebouw zijn aan vervanging toe en u wilt het volgende bereiken:   

 • Flinke energiebesparing en lokale opwekking van duurzame energie.
 • Voorspelbare energie- en onderhoudskosten.
 • Minimale levensduurkosten van uw installaties.
 • Een verbeterd binnenklimaat. 
 • Voldoen aan de Europese Energy Efficiency Directive (EED) en het activiteitenbesluit.

 

Zorgenoten

Wilt u lagere exploitatielasten en meer kostenzekerheid? Dan is SLIM de oplossing voor u. Als uw klimaat- en verlichtingsinstallaties aan vervanging toe zijn, kijken wij of een duurzame variant lagere levensduurkosten kan opleveren. Zo ja, dan gaan we die variant voor u ontwerpen, realiseren en prestatiegericht beheren – waarbij we kunnen mee-investeren in duurzame energiesystemen. We lossen meteen eventuele comfortklachten op en/of verbeteren het comfort. Ook voegen we lokale energieopwekking toe aan uw vastgoed. Door uw terrein efficiënt te verlichten en elektrische auto’s slim te laden kunt u nog verder verduurzamen. SLIM combineert zekerheid in kosten en prestaties met de gewenste kwaliteit, uitstraling en comfort. Daarnaast passen we GRIP toe, waarmee u in één oogopslag een compleet inzicht krijgt.  

Bekijk de voorbeeldcase Amstelring (pdf)

 

Zonnepanelen

Lokale energieopwekking

Steeds meer energie kunt u lokaal en duurzaam opwekken. Hiermee helpt u mee aan de verduurzaming van uw organisatie en van Nederland. Zijn er onvoldoende mogelijkheden om lokaal energie op te wekken, dan kijken we gezamenlijk of er zich in uw omgeving organisaties, gebouwen of windparken bevinden waar verbinding mee kan worden gelegd om zodoende uw ambities goed in te vullen.

Toepassen van GRIP

Garantie op prestaties

We blijven langdurig betrokken door garanties te geven op energiebesparing en onderhoudskosten. Als u wilt verzorgen we een deel van de benodigde investeringen. U kunt rekenen op een gezonde exploitatie van uw gebouwen. Zo leveren we graag een bijdrage aan betere zorg. 

 

Hoe doen we dit?

Onderstaande stappen, die we gezamenlijk volgen, gelden voor al onze oplossingen. Hoe complexer het project, des te meer activiteiten ermee gemoeid zijn.

 

Ambities bepalen

- Kennismaken en luisteren
- Scope bepalen
- Gezamenlijk traject uitstippelen

 

Kansen zien

- Informatie uitwisselen en locatiebezoek
- Haalbaarheidsonderzoek
- Indicatieve Business Case


 

Details

- Detailuitwerking
- Subsidies en vergunningen
- Onafhankelijke controle
- Finale Business Case en contract

 

 
Uitvoering

- Gezamenlijke kick-off
- Opstellen bouwplanning
- Realisatie werkzaamheden met minimale overlast

 

Service & beheer

- Service en onderhoud
- Blijvend sturen op comfort en energieverbruik
- Garanties op prestaties

 

 

Wat levert SLIM op?

 

 • Energiebesparing
 • Kwaliteit van onderhoud
 • Kostenzekerheid
 • Comfort
 • Toekomstbestendig
 • Voldoen aan regelgeving

Snel naar

 

Alle oplossingen

 

Ook samen in gesprek?

Bel 010 750 2951 of stuur een
email via ons contactformulier:

Contact