WARM

U heeft een verouderd en slecht geïsoleerd gebouw dat toe is aan groot onderhoud. U streeft naar:

 • Een verbeterde uitstraling van het gebouw.
 • Een comfortabel binnenklimaat.
 • Een flinke verlaging van het energieverbruik.
 • Voorspelbare energie- en onderhoudskosten.
 • Ontzorging op het vlak van onderhoud van installaties en gebouwschil.

In aanvulling op GRIP en SLIM isoleren we de verouderde gebouwschil, waarmee u direct voldoet aan de meest recente bouwwetgeving. Hierdoor ontstaat een gebouw dat weer klaar is voor de toekomst.

 

Isoleren van gebouwschil

Isoleren van de gebouwschil

U kunt op diverse manieren de prestaties van de gebouwschil verbeteren. Laagdrempelig is het aanbrengen van goede zonwering. Terwijl u met beter glas of nieuwe dak- of gevelisolatie nog meer comfort en energiereductie bereikt. Met zulk groot onderhoud verhogen we bovendien de uitstraling van uw gebouw.  

SIM vervangen

SLIM vervangen

Als u bestaande installaties gaat vervangen, kan een duurzame variant lagere levensduurkosten opleveren. Ook kunt u kiezen voor lokale energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen. Met SLIM zorgen we hiervoor. Daarnaast passen we GRIP toe, waarmee u in één oogopslag een compleet inzicht krijgt.

Garanties op prestaties

We blijven langdurig betrokken door garanties te geven op energiebesparing, onderhoudskosten en comfort. Als uw wilt verzorgen we een deel van de benodigde investeringen. U kunt rekenen op een gezonde exploitatie van uw gebouwen. Zo leveren we graag een bijdrage aan betere zorg. 

Hoe doen we dit?

Onderstaande stappen, die we gezamenlijk volgen, gelden voor al onze oplossingen. Hoe complexer het project, des te meer activiteiten ermee gemoeid zijn.

 

Ambities bepalen

- Kennismaken en luisteren
- Scope bepalen
- Gezamenlijk traject uitstippelen

 

Kansen zien

- Informatie uitwisselen en locatiebezoek
- Haalbaarheidsonderzoek
- Indicatieve Business Case


 

Details

- Detailuitwerking
- Subsidies en vergunningen
- Onafhankelijke controle
- Finale Business Case en contract

 

 
Uitvoering

- Gezamenlijke kick-off
- Opstellen bouwplanning
- Realisatie werkzaamheden met minimale overlast

 

Service & beheer

- Service en onderhoud
- Blijvend sturen op comfort en energieverbruik
- Garanties op prestaties

 

 

Wat levert WARM op?

 

 • Energiebesparing
 • Kwaliteit van onderhoud
 • Kostenzekerheid
 • Comfort
 • Toekomstbestendig
 • Voldoen aan regelgeving

Snel naar

 

Alle oplossingen

 

Ook samen in gesprek?

Bel 010 750 2951 of stuur een
email via ons contactformulier:

Contact