Samen

Samen bereiken we meer

Samen bereiken we meer

De beste oplossingen vinden kan alleen door écht samen te werken, waarbij je goed naar elkaar luistert, je elkaar vertrouwt, en de relatie gelijkwaardig en met respect voor ieders belangen is. 

Lees meer

 

Visie Dura Vermeer

Visie Dura Vermeer

Wij geloven dat we als aannemer naast onze klanten behoren te staan, waarbij we technisch advies geven over diverse mogelijkheden en de bijbehorende consequenties. We zijn vervolgens instaat de volledige voorbereidingen en de werkzaamheden uit te voeren. Dura Vermeer zet daarbij in op de gehele levensduur van het gebouw. 

Meer over de visie van Dura Vermeer

 

Visie Eneco

Visie Eneco

Eneco positioneert zichzelf in deze samenwerking als regisseur die alles overziet en eindverantwoordelijkheid draagt voor het resultaat. Slimme en duurzame gebouwen dragen bij aan het welbevinden van de gebouwgebruikers. Kijkende naar de uitdagingen waar de zorg voor staat, dan geloven wij dat onze transitie goed past bij waar de zorg naartoe beweegt. 

Meer over de visie van Eneco

Snel naar

 

Alle oplossingen

 

Ook samen in gesprek?

Bel 010 750 2951 of stuur een
email via ons contactformulier:

Contact