Visie Eneco

Vooruitgang creëer je samen

Als puur Nederlands energiebedrijf gelooft Eneco in een toekomst waarin duurzame energie voor iedereen beschikbaar is. Er is een nieuwe wereld, waarin schone energie en technologie het wonen, werken en leven slimmer en schoner maken. Eneco maakt de technologie van morgen, vandaag bereikbaar – en transformeert van energieleverancier naar energiedienstenbedrijf, waarbij de wensen van klanten én de technologische mogelijkheden centraal staan. Eneco ziet zichzelf als onderdeel van een netwerk, van een ecosysteem, en gelooft dat echte vooruitgang alleen samen kan worden gecreëerd. Welkom in de nieuwe wereld! 

 

Verduurzaming

Verduurzaming is vooral zinvol in en om gebouwen. Met een focus op energiebesparing, want de duurzaamste energie is de energie die je niet gebruikt. Eneco fungeert daarbij als regisseur die alles overziet en eindverantwoordelijk is voor het resultaat. Slimme en duurzame gebouwen verhogen het welzijn van hun gebruikers. Als we als zorg- en energiesector de handen ineenslaan, zullen we sterker staan in de vereiste transities.

 

Lokale energieopwekking

Steeds meer energie wordt duurzaam en lokaal opgewekt. Denk hierbij aan zonnepanelen, windenergie en warmte- en koudeopslagsystemen (WKO). Zinvolle maatregelen, die wel vragen om een (meer)investering vooraf, maar vaak ook minimale levensduurkosten opleveren. Kunt u lokaal niet voldoende energie opwekken, dan kunnen we er samen voor zorgen dat uw organisatie duurzame energie krijgt uit een Nederlands windpark.

 

Samen bereiken we meer   Visie Dura Vermeer

 

 

 

 

Snel naar

 

Alle oplossingen

 

Ook samen in gesprek?

Bel 010 750 2951 of stuur een
email via ons contactformulier:

Contact