Amstelring

Eind 2013 startte zorgcoöperatie Amstelring uit Amsterdam een concurrentiegerichte dialoog om ‘nul-op-de-meter’ te realiseren voor haar zorglocaties. Met als belangrijke drijfveer: meer geld voor handen aan het bed. De Zorgenoten-partners, samen met installateur Roodenburg, verenigd in een consortium, won de dialoog onder meer omdat we goed begrijpen waar het Amstelring om gaat: op de langere termijn overleven als zorgcoöperatie, met de kwalitatief beste én meest energiezuinige zorg- en verpleegomgeving voor cliënten en personeel. Ook werd de oplossing als meest innovatief gezien, waarmee deze meteen voldeed aan de doelstelling om een voorbeeldproject voor de Nederlandse zorgsector te zijn. De focus lag op drie gebouwen (eigen vastgoed van Amstelring) die toch al gerenoveerd moesten worden: Bornholm (15.000m2 Hoofddorp), Vreugdehof (25.000m2, Zuid-as Amsterdam) en Groenelaan (15.000m2, Amstelveen). 

Bekijk de volledige voorbeeldcase Amstelring in pdf

 

 

Aanpak

De gekozen oplossing bestaat uit een maatwerktraject per locatie, waarbij renovatie- en energieoplossingen hand in hand gaan. Hierbij worden de nieuwste inzichten op het gebied van functionaliteit bij verpleeghuizen, energie, bouwkunde en installatietechniek toegepast. Het consortium – verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie – garandeert de kosten voor energie en onderhoud voor de komende 15 jaar. We passen onder andere isolatie, duurzame LED-verlichting en lokale opwekking dooreen grote warmtepomp en zon-pv, maar ook aan slimme aansturing door het IT-platform op basis van de informatie uit het GBS (GRIP). De totale besparingen (30-40%) worden ingezet om de voorinvesteringen in het energieconcept te bekostigen.

 

Resultaat

Deze oplossing zorgt ervoor dat Amstelring weer toekomstbestendige verpleeghuizen krijgt met de zekerheid van een gegarandeerde energieprestatie, een passend kostenniveau, veiligheid, kwaliteit, uitstraling en comfort. Zo verbeteren we samen de gebouwexploitatie van Amstelring en leveren daarmee een bijdrage aan een betere zorg.

 

“We hebben met dit contract onze nek uitgestoken, maar ook de toon gezet. Als je een langlopend contract van 15 jaar op een eigentijdse manier kunt vormgeven, geeft dat veel houvast en zekerheid. Dankzij alle garantieafspraken én de slimme financiering waren we er snel van overtuigd dat dit consortium van energieleverancier en bouwbedrijf voor ons een echte totaalpartner zou kunnen zijn.

We kunnen nu innoveren, maar ook controle houden en de risico’s blijven overzien. Ik denk dat veel zorgorganisaties uiteindelijk profijt gaan hebben van een prestatiecontract als het onze.”

Ivo van der Klei – bestuurder

 

 

 

 
 

 

Zorgenoten

Zorgenoten brengt twee partners samen: innovatieve energiedienstverlener Eneco en renovatie-, bouw- en onderhoudsexpert Dura Vermeer. Zorgenoten levert gegarandeerde prestaties op het gebied van energiebesparing, onderhoudskosten, bouwkosten, kwaliteit en comfort. 

 

 
 

Alle oplossingen