Cordaan

In 2014 is Cordaan gestart met een marktconsultatie voor partijen met ervaring in transformatieprojecten en affiniteit met de zorg. Uiteindelijk zijn op basis van inschrijvingen en een dialoog drie consortia geselecteerd. Daarbij is beoordeeld op basis van de ambities van Cordaan op het gebied van klantgerichtheid, veiligheid, duurzaamheid gekoppeld aan comfort en de wijze waarop consortia omgaan met de voorliggende uitdagingen in de zorgbouw. Er is tijdens de dialoogfase tevens gesproken over business modellen en samenwerking. Op basis hiervan is in gezamenlijkheid de uiteindelijke uitvraag vormgegeven. Er is een raamovereenkomst gesloten met  drie consortia, waaronder Zorgenoten samen met bbn Adviseurs. Een vernieuwende kijk op samenwerken en met recht een innovatieve aanbestedingsaanpak! 

Ambitie en aanpak

De komende zeven jaar transformeert en verduurzaamt Cordaan, de grootste zorginstelling van Amsterdam en omgeving, een groot deel van haar zorgvastgoed. De zorgorganisatie met meer dan 100 vestigingen en 2100 woningen in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Cordaan voert dit uit samen met de consortia, hiermee kan Cordaan optimaal profiteren van de kennis, kunde en lerend vermogen van de markt bij het verbeteren en optimaliseren van de vastgoedportefeuille.

 

‘Deze samenwerking betekent dat Cordaan niet zoals in het verleden gebeurde, zelf de vastgoedplannen uitwerkt en alles tot achter de komma berekent. Cordaan geeft haar partners de ruimte, om met behulp van de beschrijving van de ambities van Cordaan en het beschikbare budget, de beste aanpak te bedenken voor de transformatie van een specifiek gebouw. Dat vergt enerzijds durf en anderzijds de nodige transparantie van alle deelnemers in de samenwerking’

Sophie Keulemans, adjunct directeur huisvesting namens Cordaan

Zorgenoten

Zorgenoten brengt twee partners samen: innovatieve energiedienstverlener Eneco en renovatie-, bouw- en onderhoudsexpert Dura Vermeer. Zorgenoten levert gegarandeerde prestaties op het gebied van energiebesparing, onderhoudskosten, bouwkosten, kwaliteit en comfort. 

 

 
 

Alle oplossingen