Stichting Roomburgh

Stichting Roomburgh heeft nieuwbouw- en renovatieplannen voor het verpleeghuis in Leiden. Daarbij is toepassing van een zonne-installatie nodig om:

  • een duurzaam project te realiseren;
  • te voldoen aan de geldende EPC-normering (uit het bouwbesluit);
  • de projectfinanciering bij de bank rond te krijgen (duurzaamheid is een vereiste van de bank).

Hiermee was geen rekening gehouden in de geraamde stichtingskosten voor het bouwproject. 

Ambitie

Via BBN-adviseurs raakte Roomburgh in gesprek met Zorgenoten. Daarbij is een samenwerking vormgegeven waarin Zorgenoten is gevraagd zon-pv te ontwerpen en te realiseren en hierin de voorinvesteringen te doen. Ook all-in onderhoud en beheer voor 15 jaar is onderdeel van de dienstverlening. Op dezelfde wijze wordt binnen dit energieconcept de verwarmingsinstallatie bij Zorgenoten ondergebracht. Zo wordt gezamenlijk een duurzaam project gerealiseerd en is verpleeghuis van Roomburgh in Leidenweer klaar voor de toekomst.

 

“Ons zorgcentrum annex verpleeghuis Roomburgh te Leiden is gerenoveerd en wordt uitgebreid met nieuwbouw. Goed moment dus om kritisch te kijken naar een duurzame energievoorziening van het gebouw, zodat we weer helemaal klaar zijn voor de toekomst. Om de geldende EPC-norm te halen en financiering van het project rond te krijgen was bovendien zon-pv nodig, maar hier was geen ruimte voor in de maximaal haalbare stichtingskosten voor het project. Via bouwmanagementbureau BBN-BOB Advies kwamen we in contact met Boudewijn Janse de Jonge. We hebben Zorgenoten gevraagd de zon- en verwarmingsinstallaties te ontwerpen, realiseren en de voorinvesteringen hierin te doen, met all-in onderhoud en prestatiegericht beheer voor 15 jaar.”

Ruud Stuurman, algemeen directeur stichting Zorgcentrum Roomburgh. 

 

Zorgenoten

Zorgenoten brengt twee partners samen: innovatieve energiedienstverlener Eneco en renovatie-, bouw- en onderhoudsexpert Dura Vermeer. Zorgenoten levert gegarandeerde prestaties op het gebied van energiebesparing, onderhoudskosten, bouwkosten, kwaliteit en comfort. 

 

 
 

Alle oplossingen