Zorgpartners Midden-Holland

Zorgpartners Midden-Holland geeft op verschillende manieren invulling aan het verduurzamen van haar centra. Hiermee wil Zorgpartners bijdragen aan het zuinig omgaan met energie én er slim gebruik van maken. Zorgpartners voelt het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij elke investering de duurzame opties te overwegen. Zo streeft Zorgpartners ernaar om het benodigde energiegebruik uit eigen opgewekte energiebronnen te halen. Hiervoor gaan de centra Prinsenhof in Gouda, Vijverhof in Bodegraven en Floravita in Boskoop zonnepanelen plaatsen. 

Ambitie

Zorgpartners Midden-Holland gaat bij het verwarmen van de gebouwen het zonlicht omzetten in warmte. Dit wordt met behulp van zonnecollectoren omgezet in elektriciteit. Het plan is om in totaal 661 panelen te plaatsen die gaan zorgen voor 150.000 kWh per jaar. Per centrum wordt gekeken naar de beste duurzame maatregelen, conform eerdere ervaringen. Zo zijn er in De Reehorst in Reeuwijk in 2013 zonnecollectoren geplaatst die de verwarming van het gebouw regelen en in 2014 zijn op Vijverhof in Bodegraven alle ramen en kozijnen van de zorgappartementen vervangen door driedubbelglas.

 

 “Bij Zorgpartners Midden-Holland vinden we het belangrijk om een gezonde en comfortabele leefomgeving voor onze cliënten te organiseren en bij te dragen aan een betere wereld door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze gebouwen spelen daarbij een grote rol. Voor de thema’s vastgoed, duurzaamheid en energie hebben we Zorgenoten als partner betrokken, om onze gebouwen gezamenlijk nog beter te optimaliseren. Zorgenoten heeft bijvoorbeeld de plaatsing van lokale energieopwekking door zonnepanelen op diverse gebouwen ondersteund. Ook bekijken we samen of onze WKO-installaties beter extern gemanaged en beheerd kunnen worden en hoe we samen onze gebouwprestaties kunnen verbeteren met de Toon voor grote gebouwen. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten en doet iedereen binnen de samenwerking waar hij goed in is.”

Humphrey Versloot – voorzitter Raad van Bestuur

Zorgenoten

Zorgenoten brengt twee partners samen: innovatieve energiedienstverlener Eneco en renovatie-, bouw- en onderhoudsexpert Dura Vermeer. Zorgenoten levert gegarandeerde prestaties op het gebied van energiebesparing, onderhoudskosten, bouwkosten, kwaliteit en comfort. 

 

 
 

Alle oplossingen